polityka RODO

Home / polityka RODO

polityka RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja POD WSPOLNYM DACHEM e-mail: fundacja@podwspolnymdachem.org.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Posiadane dane osobowe zabezpieczone są przed niepowołanym dostępem osób trzecich.