METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

Home / METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

Na temat metod rozpoznawania płodności mówi się różnie i w różny sposób się one kojarzą. Najczęściej nazywa się je naturalną antykoncepcją, kalendarzykiem małżeńskim. Przez to niestety są stereotypowo szufladkowane jako niemodny
i nieskuteczny sposób regulowania poczęć. Ale to tylko mity.

Naturalnych metod planowania rodziny (NPR) z pewnością nie można zaliczyć do naturalnej antykoncepcji, ponieważ ich działanie na żadnym etapie nie zaburza płodności kobiety, ani też nie wprowadza barier uniemożliwiających przekazanie życia. Wręcz przeciwnie, NPR pozwalają w precyzyjny sposób odczytać główne wskaźniki płodności w cyklu kobiety i w ten sposób planować lub odkładać poczęcie dziecka. W tej metodzie nie ingerujemy w płodność, a jedynie ją „podglądamy”. Metody NPR nie są też kalendarzykiem małżeńskim.

Czym więc są naturalne metody rozpoznawania płodności? Jak je zdefiniować?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od 1998 roku określa NPR jako metody rozpoznawania płodności (ang. fertility awareness method). Jest to pewien styl życia wybrany przez małżonków, który polega na systematycznej obserwacji głównych wskaźników objawów płodności i ich interpretacji oraz dostosowaniu współżycia do swoich planów związanych z posiadaniem potomstwa. Metody naturalne pomagają więc małżonkom wybrać najlepszy czas na poczęcie dziecka lub określić czas wstrzemięźliwości seksualnej, w sytuacji kiedy nie planują pojawienia się dziecka. Naturalne planowanie rodziny pozwala żyć w harmonii z własną płodnością i samym sobą.
Pomaga zrozumieć własne ciało, zaakceptować je, pokochać samego siebie, traktować płodność jako dar a nie chorobę, z którą trzeba walczyć.  NPR jest sposobem praktykowania odpowiedzialnego rodzicielstwa, prowadzącym do pogłębienia relacji małżeńskiej i świadomości własnej kobiecości.

Jest jeszcze jedna zaleta metod NPR. Mało się o tym mówi, ale znajdują one zastosowanie w diagnostyce i terapii wielu chorób kobiecych. W przeciwieństwie do innych sposobów regulacji poczęć, NPR są ekologiczne, nieszkodliwe dla zdrowia i co najważniejsze tanie. Nie wymagają nadzoru personelu medycznego, są akceptowane bez względu na wyznawaną religię, poglądy i kulturę.

Osoby zainteresowane poznaniem MRP zapraszam do kontaktu!

Justyna Witkowska- Instruktor Metody Angielskiej NPR

Zapisy  pod nr telefonu 697 218 088 lub j.witkowska@podwspolnymdachem.org